Informacja o rozkladzie jazdy:

z telefonow stacjonarnych oraz komorkowych:
703 303 295
1,69 zl Netto za minute polaczenia (2,08 zl Brutto)

 

Biuletyn Informacji Publicznej - archiwum

 

Ogłoszenia o przetargach - Archiwum

 

 

Archiwum rok 2020

 

1.) OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU

 


- Ogłoszenie ... pobierz

 

 

 

Archiwum rok 2019

 

1.) OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 


- Ogłoszenie ... pobierz

 

 

 

2.) PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO

 


- Ogłoszenie ... pobierz

 


- SIWZ ... pobierz

 

 

Aktualizacja

 


- Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf ... pobierz

 


- Zmiana treści SIWZ nr 1.pdf ... pobierz

 

 

 

Aktualizacja

 


- Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf ... pobierz

 


- Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3.pdf ... pobierz

 


- Zmiana treści SIWZ nr 2.pdf ... pobierz

 

 

 

Aktualizacja

 


- Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4.pdf ... pobierz

 

 

 

Aktualizacja

 


- Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5.pdf ... pobierz

 

 

 

Aktualizacja

 


- Informacja o ofertach.pdf ... pobierz

 

 

 

Aktualizacja

 


- Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf ... pobierz

 

 

 

 

Archiwum rok 2018

 

1.) OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 


- Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości. ... pobierz

 

 

2.) Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości.

 


- Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości. ... pobierz

 

 

 

3.) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu.

 


- Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu.pdf ... pobierz

 

 

 

4.) Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości.

 


- Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości.
OBWIESZCZENIE_O_PRZETARGU_03_2018.pdf ... pobierz

 

 

 

5.) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu.

 


- Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu.pdf ... pobierz

 

 

 

Archiwum rok 2017

 

 

2.) Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Ostrowie Wielkopolskim.

 


- Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości ... pobierz

 

 

 

 

3.) Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości.

 


- Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości ... pobierz

 

 

 

 

4.) Ogłoszenie – zapraszamy firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

 


- OGŁOSZENIE ... pobierz

 

 

 

 

5.) Ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszenie sektorowe - Sukcesywne dostawy oleju napędowego :

 


- OGŁOSZENIE ... pobierz

- SIWZ ... pobierz

- Załącznik nr 1 do SIWZ ... pobierz

- Załącznik nr 3 do SIWZ ... pobierz

- Załącznik nr 4 do SIWZ ... pobierz

- Zmiana treści SIWZ ... pobierz

- Wyjaśnienie treści SIWZ.PDF ... pobierz

- Zmiana treści SIWZ 2 ... pobierz

- Wyjaśnienie treści SIWZ 2 ... pobierz

- Informacja o otwarciu ofert ... pobierz

 


- Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania ... pobierz

- Zawiadomienie o wyborze oferty ... pobierz

 

 

6.) Ogłoszenie - zapraszamy uprawnione podmioty do skłądania pisemnych ofert na przepracowanie badania :

 

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres 0d 01.01.2016 do 31.12.2016

 

- wykorzystania środków otrzymanych w 2014 r.


- OGŁOSZENIE ... pobierz

 

 

7.) Dostawa autobusu międzymiastowego, opisanego szczegółowo w SIWZ.


- OGŁOSZENIE

- SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWY

 


- Zawiadomienie o wyborze oferty ...

 

8.) Dostawa autobusu międzymiastowego, opisanego szczegółowo w SIWZ.


- OGŁOSZENIE

- SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWY

 


- Zawiadomienie o wyborze oferty ...

 

9.) Dostawa autobusu międzymiastowego używanego zarejestrowanego nie wcześniej niż w 2008 roku, opisanego szczegółowo w SIWZ.


- OGŁOSZENIE

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

- INFORMACJA - o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego ...

- OFERTA - załącznik nr 5 ...

 


- Zawiadomienie o wyborze oferty ...

 

Archiwum rok 2016

 

 

2.) Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości 31-03-2016


- OGŁOSZENIE

 

 

3.) Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - unieważniony !!


- OGŁOSZENIE

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

4.) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – zamówienia sektorowe

 

Przetarg na dostawę 5 autobusów.


- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- FORMULARZ OFERTOWY

- Wyjaśnienie treści SIWZ

- Unieważnienie postępowania

 

 

5.) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – zamówienia sektorowe

 

Przetarg na dostawę 10 autobusów.


- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- FORMULARZ OFERTOWY

- Wyjaśnienie treści SIWZ

- Unieważnienie postępowania

 

 

6.) OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 

Sprzedaż samochodu osobowego DAEWOO – FSO Leganza 2.0 CDX DeLux, rok produkcji 1998


- OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

- REGULAMIN PRZETARGU

 

 

 

7.) Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

 

Dostawa autobusów - 06-2015.


- Ogłoszenie o zamówieniu ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Załącznik 1 ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Załącznik 2 ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Załącznik 3 ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Załącznik 4 ... pobierz


- ZMIANA TREŚCI - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... pobierz

- WYJAŚNIENIE TREŚCI - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... pobierz


- ZMIANA TREŚCI 2 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... pobierz

- WYJAŚNIENIE TREŚCI 2 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... pobierz


- ZMIANA TREŚCI 3 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... pobierz

- WYJAŚNIENIE TREŚCI 3 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... pobierz


- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ... pobierz

1.) W związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu ogłaszamy postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko.


 

 

2.) Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

 

Sukcesywne dostawy oleju napędowego.


- Ogłoszenie o zamówieniu ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Załącznik 1 ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Załącznik 2 ... pobierz

- ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf ... pobierz

- WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.pdf ... pobierz

- ZMIANA TREŚCI SIWZ 2.pdf ... pobierz

- WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2.pdf ... pobierz

 


- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ... pobierz

 

3.) Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

 

Dostawa autobusów.


- Ogłoszenie o zamówieniu ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Załącznik 1 ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Załącznik 2 ... pobierz


- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ... pobierz

1.) OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - Ostrów Wlkp.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

1.) Przetarg nieograniczonego -olej napędowy

 

 

 

4.) Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

 

Dostawa autobusów.


- Ogłoszenie o zamówieniu ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Załącznik 1 ... pobierz

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Załącznik 2 ... pobierz


- WYJAŚNIENIE - SIWZ ... pobierz


- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ... pobierz

mens watches hair weave